„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

100 tys. zł. na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - wnioski można składać od 15 października

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie 100 tys. zł.  "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-wnioski-mozna-skladac-od-15-pazdzier.html

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony