„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

2 maja 2018 r. - dzień wolny od pracy

Uprzejmie informujemy, iż dzień 02.05.2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników LGD Kaszubska Droga. Dzień te został wyznaczony za święto przypadające w dniu 06.01.2018 r.

W związku z powyższym w tym dniu biuro Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga będzie nieczynne. Natomiast zapraszamy w przyszłym tygodniu do biura 30 kwietnia i 4 maja.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony