„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

24 grudnia 2018 r. biuro LGD "Kaszubska Droga" nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

Dzień wolny zostanie odpracowany 15 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach 8:00- 16:00.   

 

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony