• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Ankieta dla wnioskodawców i osób korzystających z usług Biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie prowadzone jest w celu określenia jakości pracy i usług świadczonych przez pracowników biura. Przekazane przez Państwa opinie i uwagi są bardzo cenne, pomogą usprawnić i udokumentować poziom obsługi w biurze Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga".

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuWVZGb-uzwhoQetohGEgLl_102SknltbGhMeoTaE2VY3PeQ/viewform

Dziękujemy

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony