„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Starosta Wejherowski Dr Gabriela Lisius wraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zapraszają do nieodpłatnego zwiedzania Pałacu i Książnicy w dniach:

17.09.2021 r. (piątek): 9.00 - 15.30

18-19.09.2021 r. (sobota – niedziela): 10.00 - 15.00

w ramach DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  

Pałac:

- wystawa pt. „Nasze Kaszuby” malarstwo Członków Stowarzyszenia Plastyków ZKP w Wejherowie im. Stefana Lewińskiego

- wystawa malarstwa KAMY Kuik pt. "Patrząc w oczy rybaka"

- prezentacja osiągnięć chóru „Cantores Veiherovienses”

- prezentacja dokonań artystycznych Zespołu Wokalnego Art'n'Voices

- prezentacja dokonań artystycznych Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka z Wejherowa

- „Muzyczne Instrumenty Kaszub”

- kącik wybranych eksponatów z wystawy pt. „Bestiariusz kaszubski…”

- wystawa fotograficzna pt. „Kaszubi z Jones Island”

- wystawa planszowa o dziejach i kulturze Kaszubów

- Galeria pisarzy kaszubskich

 

Książnica prof. Gerarda Labudy:

- wystawa pt. „Historia Kaszubów wg. prof. Gerarda Labudy”

- wystawa pt. „Malarski pamiętnik” autorstwa Leona Bieszke

- wystawa pt. "Testament prof. Gerarda Labudy. Wypełnienie woli"

 

Wystawy zewnętrzne:

- wystawa fotosów - kalamburów filmowych z czasów pandemii z kina "Żeglarz" z Jastarni

- wystawa prezentująca efekty projektu „Kaszubski Spichlerz Pamięci”

 

Wstęp wolny!

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony