„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Dodatkowe środki dla LGD "Kaszubska Droga" na nabory

W dniu 27.10.2021 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie z Zarządem Województwa aneksów do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Zarząd Województwa Pomorskiego reprezentował Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa oraz Pan Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa zaś LGD „Kaszubska Droga” reprezentowały Panie Astrida Kaczyńska Prezes Zarządu oraz Paulina Płotka Wiceprezes Zarządu.

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” otrzymała dodatkowe środki w wysokości 418 000,00 euro.

W związku z tym w najbliższym czasie planuje się w LGD ogłoszenie konkursów z poniższych przedsięwzięć:

  • Tworzenie nowych przedsiębiorstw,
  • Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw,
  • Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno- sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażenie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Szczegółowe informacje znajdą się jeszcze w tym roku na naszej stronie internetowej.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony