„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, że została zakończona procedura wyboru oferenta do organizacji wyjazdu studyjnego do Włoch (środek transportu – autokar) w ramach realizacji operacji pn. Wyjazd studyjny pod nazwą „Inicjujemy współpracę międzynarodową”.

Żadna z ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie odpowiadała treści zapytania, w związku z powyższym należało postępowanie unieważnić.


 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony