„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Kaszubska Gala Kulinarna

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne w Luzinie oraz Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" serdecznie zapraszaja do udziału w Kaszubskiej Gali Kulinarnej, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Hali Widowiskowo- Sportowej w Lizinie. Podczas Kaszubskiej Gali Kulinarnej przeprowadzony zostanie konkurs kulinarny pn.: "Smacznie i tradycyjnie na kaszubskiej drodze".

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony