„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Komunikat (najbliższe nabory wniosków)

Informujemy, że wstępna data najbliższych naborów wniosków to 30 październik - 17 listopad 2020 roku w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1. Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i /lub kulturowych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury

3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

3.1.2 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw

Zainteresowanych złożeniem wniosku zachęcamy do kontaktu z biurem LGD. Jednocześnie przypominamy, że ze względu na sytuacją epidemiczną prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w biurze i zachowanie środków bezpieczeństwa (założenie maseczki i dezynfekcję rąk po wejściu do biura).

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony