„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Konkurs Gastronomiczny "Gotuj z VIP-em" w ZSP nr 3 w Wejherowie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w dniu 20.12.2017 r. odbyła się II edycja konkursu Gastronomicznego pt. „Gotuj z VIP-em”. Wzięli w nim udział zaproszeni przez Pana Wojciecha Rogockiego Dyrektora w/w Szkoły posłowie, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Gotowość pomocy uczestnikom konkursu swą obecnością na wydarzeniu potwierdzili:

Zwiercan Małgorzata- Poseł na Sejm RP,

Arciszewska Mielewczyk Dorota- Poseł na Sejm RP,

Lisius Gabriela- Starosta Wejherowski,

Rybakowski Wojciech- członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego,

Hinca Zenon- Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie,

Niewęgłowski Jacek- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,

Engelbrecht Bogusława- Wójt Gminy Linia,

Wejer Jarosław- Wójt Gminy Luzino,

Pruchniewska Bożena - Zastępca Wójta Gminy Łęczyce,

Kalkowski Ryszard- Wójt Gminy Szemud,

Gusman Barbara- Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

oraz Kaczyńska Astrida- Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

Produktem bazowym dań konkursowych był makaron. Zaproszeni goście wraz z uczniami stworzyli dwu-osobowe zespoły i wylosowali dla siebie stanowiska. Na przygotowanie dań konkursowych Pani Emilia Pobłocka Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej przyznała uczestnikom 90 minut. W tym czasie przy wesołej krzątaninie, śmiechu i zabawie powstały kolorowe, pachnące potrawy, które następnie trafiły pod ocenę jury konkursowego w składzie: Płomińska Paulina – Hotel Mercury Gdynia, Cichy Sebastian- Hotel Mistral Gniewino, Gniech Grzegorz- Carving Gniech. Po prezentacji apetycznych dań makaronowych nastąpiło ich skosztowanie przez uczestników współzawodnictwa kulinarnego. Na zakończenie uczestnicy otrzymali z rąk Pana Wojciecha Rogockiego Dyrektora Szkoły słodkie upominki oraz sympatyczne pamiątkowe dyplomy indywidualnie oceniające np. umiejętności, postawę i stopień zaangażowania w ostateczny kształt przygotowanych potraw.

 

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony