„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Konkurs na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje kolejną -  II edycję  konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego. W tym roku uczestnicy będą mogli zgłosić swoje produkty aż w sześciu kategoriach konkursowych. Szczegóły w Regulaminie Konkursu. 

Szczegóły dotyczące konkursu wkrótce ukażą się  na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP www.dprow.pomorskie.eu

W załączeniu przekazujemy plakat promocyjny, regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs organizowany jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do udziału!

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony