„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

LGD "Kaszubska Droga" na XX Światowym Zjeździe Kaszubów

 Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w dniu 07-07-2018 r. brała udział w XX Światowym Zjeździe Kaszubów w Luzinie. W wydarzeniu wziął także udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pracownicy biura podczas wydarzenia gościli wszystkich zainteresowanych tematyką pozyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich w swoim namiocie. Prócz informacji na odwiedzających punkt czekała również darmowa kawa, woda, popcorn i słodkości. Dla najmłodszych LGD „Kaszubska Droga” zaoferowała możliwość bezpłatnego korzystania z placu zabaw z klockami piankowymi. W ramach promocji uczestnikom XX Światowego Zjazdu Kaszubów przekazano bezpłatnie gadżety w postaci baloników, piłeczek, długopisów i wiatraczków.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony