• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Nowe wzory dokumentów

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakładce Formularze dla Beneficjentów publikujemy nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Ponadto informujemy, że jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

  • Tworzenie nowych przedsiębiorstw
  • Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem LGD Kaszubska Droga.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony