„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
 • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Pomorski e-bazarek

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył "Pomorski e-bazarek" - stronę internetową pod adresem: https://www.pomorskiebazarek.pl/ która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników.  Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz kołom gospodyń wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.  Pomorski e-bazarek to także ciekawa oferta dla klientów zainteresowanych zakupem wysokiej jakości produktów lub usług prosto od rolnika, w dowolnym czasie i miejscu. Zamieszczanie ofert sprzedaży na "Pomorskim e-bazarku" jest bezpłatne. Rejestracja jest bardzo prosta, intuicyjna strona poprowadzi Was krok po kroku. Pomoc w rejestracji można uzyskać pod nr. infolinii: 500 011 936 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-18.00).

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony