„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Projekt współpracy - kalendarz i kolorowanka

 

Z radością informujemy, iż w ramach umowy zawartej w dniu 28.12.2020 r. o przyznaniu pomocy  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pod tytułem: „Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan” wykonano kalendarz ścienny na przyszły rok oraz kolorowankę z wzorami haftu kaszubskiego w towarzystwie wzorów opolskich. Innowacyjna, oryginalna i niepowtarzalna publikacja kolorowanki składa się z dwóch okładek. Po jednej stronie książki znajduje się kolorowanka kaszubska, po drugiej zaś „do góry nogami” kolorowanka opolska.  Jedna połowa książki zawiera opis haftu kaszubskiego, jego powstania, szkół, kolorystyki oraz grafiki do kolorowania. Druga połowa książki zawiera charakterystykę wzorów opolskich a także opolskie grafiki do kolorowania. Całość kolorowanki połączona została stroną, którą można obracać do woli tak jak samą publikacją.

Ksiazka powstała dzieki zaangażowaniu partnerów projektu współpracy tj. LGD "Kaszubska Droga" oraz Stowarzyszeniu Kraina św. Anny.

Zachęcamy do pobrania i wydruku pięknych kolorowanek w podziale na dwa pliki.

Życzymy mile spędzonego czasu z książką.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony