„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Przeprowadzono rajd rowerowy w Gminie Szemud

W dniu 7 września 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie przeprowadziła Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację pn. „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”. Wydarzenie mimo pochmurnej a nastepnie zimnej i deszczowej pogody zgromadziło wielu uczestników. Na starcie rajdu w miejscowości Łebno na kompleksie boisk sportowych stawiły się całe rodziny, nierzadko wielopokoleniowe. Wszyscy szczęśliwie dotarli na metę rajdu tj. do punktu startu. Na trasie uczestnicy mieli do rozwiązania szereg zagadek w formie krzyżówki dot. m.in. kultury i zwyczajów kaszubskich czy geografii gminy. Po zsumowaniu najlepszych czasów i punktów zebranych za rozwiązanie zagadek wyłoniono trzy zwycięskie rodziny i uhonorowano je pucharami. Na mecie rajdu odbyło się uroczyste zakończenie imprezy przy gorącej grochówce i żurku oraz regionalnym jedzeniu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale stanowiące ostatnią z czterech części układanki.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony