„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

"Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach"

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”:

Uwaga: Niebawem rusza III tura rekrutacji !!!!

Składanie formularzy w dniach 14 - 16  marca 2018 r. w godzinach 8.30 – 14.30.  (decyduje data wpływu do punktu rekrutacji).

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” na stronie internetowej Powiatu Wejherowskiego:

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?menu=&kate=25

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony