„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rajd nordic walking w miejscowości Bojano

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zapraszają w dniu 03.07.2021 r. na godzinę 9:00 do miejscowości Bojano na trzeci z czterech rajdów nordic walking organizowanych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

Na uczestników czekają nagrody, medale oraz poczęstunek.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiały do pobrania:

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony