„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rajd rowerowy w Luzinie

 

W dniu 26 maja 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczej Aktywności Rodzin „Fistaszki” z Luzina przeprowadziła Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację pn. „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników. Na starcie rajdu w miejscowości Luzino przy ścieżce zdrowia stawiły się całe rodziny, nierzadko wielopokoleniowe. Wszyscy szczęśliwie dotarli na metę rajdu tj. do Klubu Jeździeckiego w Barłominie. Na trasie uczestnicy mieli do rozwiązania szereg zagadek dot. kultury i zwyczajów kaszubskich, geografii gminy. Po zsumowaniu najlepszych czasów i punktów zebranych za rozwiązanie zagadek wyłoniono trzy zwycięskie rodziny i uhonorowano je pucharami. Na mecie rajdu odbyło się uroczyste zakończenie imprezy przy ognisku kiełbaskach i regionalnym jedzeniu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale stanowiące pierwszą z czterech części układanki. Następne elementy przekazane zostaną uczestnikom podczas rajdów rowerowych zorganizowanych w pozostałych gminach obszaru tj. Linia, Łęczyce i Szemud.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony