„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rozeznanie cenowe dot. wykonania ilustracji do kolorowanki

W związku z tym, iż Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" w najbliższym czasie pragnie złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powinna podać źródło ceny przyjętej w odniesieniu do kosztu.

W ramach operacji planuje się wykonać kolorowankę z ilustracjami dot. tematyki haftu kaszubskiego.

W związku z powyższym udostępniamy mozliwość  przedstwiania ofert dot. jedynie stworzenia ilustracji.

Na ofertę oczekujemy do 24.04.2020 r. do godz. 15:00.

Szczegóły rozeznia znajdują się w załaczonym dokumencie:

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony