„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Spotkanie informacyjne w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.:
omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,
kryteria wyboru wniosków,
prawa i obowiązki wnioskodawców,
omówienie prawidłowego przygotowania wniosku i załączników,
źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – Oferta Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego,
działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 
Miejsce i termin spotkania:
Spotkania odbędą się we wtorki  30 maja oraz 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie), ul. 3 Maja 4, sala 9 (parter).
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza rezerwacja miejsca pod telefonem tel. 58 572 94 54 lub e-mail: wejherowo.pife@pomorskie.eu.
Szczegółowe informacje:
 
Wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu.
Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony