„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenia dot. naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" informuje, iż w terminie od 9 grudnia do 23 grudnia 2019 r. planuje przeprowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach:
- Tworzenia nowych przedsiębiorstw,
- Rozwoju dotychczas istniejących przedsiębiorstw.

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenia warsztatowe, które odbędą się w siedzibie LGD „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7 84-242 Luzino (I-sze piętro).

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Szkolenia warsztatowe odbędą się w dwóch terminach:

Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Tworzenie nowych przedsiębiorstw w dniu 20 listopada (środa) od godz. 10.00 do godz. 14:00.

Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Rozwój istniejących przedsiębiorstw w dniu 21 listopada (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 14:00.

Prosimy o telefoniczne (668-522-476; 668-521-941) lub e-mailowe biuro@kaszubskadroga.pl zgłaszanie udziału w szkoleniach warsztatowych do dnia 19 listopada (wtorek) do godz. 16:00. Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną zorganizowane niezwłocznie dodatkowe szkolenia.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony