„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenia dot. naboru wniosków

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz w zakresie Rozwoju istniejących przedsiębiorstw zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w siedzibie LGD „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7 84-242 Luzino (I-sze piętro).

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Szkolenia warsztatowe odbędą się w dwóch terminach:

Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Tworzenie nowych przedsiębiorstw w dniu 8 stycznia (poniedziałek) od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Dla zainteresowanych zakresem wsparcia Rozwój istniejących przedsiębiorstw w dniu 9 stycznia (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14:00. 

Prosimy o telefoniczne (668 521 941; 668 522 476) lub e-mailowe: biuro@kaszubskadroga.pl zgłaszanie udziału w szkoleniach warsztatowych do dnia 4 stycznia (czwartek) do godz. 14:00. Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną zorganizowane niezwłocznie dodatkowe szkolenia.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony