„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie Starostwa Powiatowego w Wejherowie we współpracy z doradcami ds. przedsiębiorczości  Fundacji „Tax Car" oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 11, 14 i 15 września 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 W programie szkolenia m.in.:
  • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,w tym omówienie zasad przyznawania dotacji,  kryteria wyboru wniosków, prawa i obowiązki wnioskodawców, omówienie prawidłowego przygotowania wniosku wraz z załącznikami,
  • Jak napisać dobry biznesplan? Czyli najważniejsze zasady wypełniania biznesplanu, najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
  • formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 Termin i miejsca szkoleń:
Szkolenia odbędą się w godz. 10.00 – 14.20 w następujących terminach i miejscach:
  • 11 września 2017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, (sala nr 9, parter),
  • 14 września 2017 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna),
  • 15 września 2017 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 (sala konferencyjna).
 
Zgłoszenia:
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 
(58) 572 94 52. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony