„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie dot. Tworzenia nowych przedsiębiorstw

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Tworzenia nowych przedsiębiorstw zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 22 października (czwartek) od godz. 10:00 do godz. 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39 na I piętrze.

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Prosimy o telefoniczne kom. 668 522 476 lub kom. 668 521 941 bądź e-mailowe: biuro@kaszubskadroga.pl zgłaszanie udziału w szkoleniach warsztatowych do dnia 20 października (wtorek) do godz. 16:00.

Liczba miejsc ograniczona - 20 !!!  Decyduje kolejność zgłoszeń!

Planowany termin szkolenia może ulec zmianie bądź zostać odwołany ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony