„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Szkolenie dotyczące tworzenia nowych przedsiębiostw

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Tworzenia nowych przedsiębiorstw zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39 na I piętrze.

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest preferowany w zakresie oceny wniosku.

Szkolenia warsztatowe odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. (piątek) od godz. 10:00 do godz. 14:00.

Prosimy o telefoniczne kom. 668 522 476 lub kom. 668 521 941 lub e-mailowe: biuro@kaszubskadroga.pl zgłaszanie udziału w szkoleniu warsztatowym do dnia 8 grudnia (środa) do godz. 16:00.

Liczba miejsc ograniczona - 20 !!!  Decyduje kolejność zgłoszeń!

Planowany termin szkolenia może ulec zmianie bądź zostać odwołany ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony