„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Turniej gry karcianej „Kaszubska Droga”

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne z siedzibą w Luzinie serdecznie zaprasza na turniej gry karcianej „Kaszubska Droga” na dzień 31.10.2020 r. na godz. 10:15 do hali GOSRiT Luzino na ul. Mickiewicza 22. Wstęp wolny.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS CoV-2 uprzejmie prosimy o dezynfekcję rąk (przy wejściu na halę) oraz o przestrzeganie podczas turnieju wymogu zakrywania nosa i ust.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony