„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Twoja szansa na własny biznes!

Zespół projektu "Twoja szansa na własny biznes!" Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „TWOJA SZANSA NA WŁASNY BIZNES!”, skierowanym do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie gmin województwa pomorskiego o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Wysokość jednorazowej dotacji – 23 050,00 PLN
Wysokość wsparcia pomostowego przyznanego od 6 do 12 miesięcy – 2600,00 PLN/1 miesiąc (ostatecznie wysokość zależy od rzeczywiście ponoszonych kosztów w kwotach netto). 

Z obszaru naszej LGD "Kaszubska Droga" do projektu moga przystapić osoby z gmin: Linia, Luzino, Łęczyce.

Z projektu wykluczono osoby z gminy Szemud.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z sekretariatem pod nr. tel. 58 350 51 40 i adresem e-mail – biuro@swp.gda.pl

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie:

https://swp.gda.pl/projekt-twoja-szansa-na-wlasny-biznes/

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony