„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Udział LGD "Kaszubska Droga" w Dożynkach Gminy Linia

2 września 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” wzięła udział w Dożynkach Gminnych Gminy Linia w Strzepczu. Podczas wydarzenia, które odwiedziło bardzo wielu gości stowarzyszenie wystawiło stoisko informacyjno- promocyjne. Uczestnikom imprezy odwiedzającym stoisko LGD „Kaszubska Droga”  przekazywano bezpłatnie m.in. baloniki, piłeczki, wiatraczki i długopisy.

 

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony