„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Wyjazd studyjny do Stowarzyszenia "Kraina św. Anny"

W dniach 9-12 maja 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zrealizowała wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie „Kraina św. Anny”. Wizyta miała na celu inicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w zakresie projektu współpracy miedzy terytorialnego. Na oficjalnym spotkaniu przedstawicieli LGD-ów w Izbicku nasza LGD przedstawiła własne efekty realizacji LSR w okresie programowania 2007-2013 oraz aktualnie osiągnięte przedsięwzięcia w ramach PROW 2014-2020. Na danym spotkaniu nastąpiło podpisanie wstępnej deklaracji woli o wspólnej realizacji projektu współpracy. Podczas wyjazdu uczestnicy poznali obszar Stowarzyszenia „Kraina św. Anny” jego tradycje i dziedzictwo kulturowe. 20 osobowa grupa członków LGD „Kaszubska Droga” wzięła udział jako widz w Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim "Śląskie Beranie". Realizując kolejne punkty programu obejrzała urokliwe, unikalne i wartościowe zasoby obszaru LGD nas goszczącej tj. m.in. miejscowość Gogolin z pomnikiem Karlika i Karolinki, obuwniczy szlak Krapkowic, Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej, Geopark na terenie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” wraz z kalwarią, Opactwo Cystersów w Jemielnicy oraz Izbę Tradycji w Kamieniu Śląskim.

Operacja pn. „Wyjazd studyjny pod nazwą „Inicjujemy współpracę miedzy terytorialną” zrealizowana została w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019. 

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony