„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Wyjazd studyjny w woj. podlaskie do LGD "Kraina Mlekiem Płynąca"

W dniach 18-20 maj Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w 40 osobowym składzie odwiedziła woj. podlaskie, obszar Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy zobaczyli m.in. Muzeum Kurpiowskie w Wachu, gdzie zgromadzone są przedmioty pochodzące z Kurpi Zielonych, obrazujące dawną materialną kulturę tego regionu. Najstarsze eksponaty datowane są na koniec XVIII wieku (pasyje-krucyfiksy), a najmłodsze pochodzą z lat 70-tych XX week. Ciekawym punktem pobytu na obszarze danej LGD było zobaczenie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, który prezentuje dawną historię ludności Kurpiowskiej, a w szczególności to jak się kiedyś żyło i pracowało. To zespół kilkudziesięciu obiektów, których nie sposób zwiedzić od tak, nie zastanawiając się nad ich dawnym przeznaczeniem. Grupa mogła tam zaobserwować budynki mieszkalne, poczynając od tych najbiedniejszych, na bogatszych dworkach kończąc. Skansen tworzą także liczne zabudowania wiejskie, młyny, karczmy, wiatraki oraz wszystko to, co występowało w miejscowościach w dawnych czasach. Istotą wyjazdu studyjnego do LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” było wystawienie szerokiej publiczności na scenie w Nowogrodzie przez Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina sztuki teatralnej w języku kaszubskim pt. Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna  Sztërë cządë  rokù na Kaszëbach (Od Gwiazdki do świętego Marcina. Cztery pory roku na Kaszubach), która odwołuje się do wierzeń, zwyczajów i obrzędów ludowych  obchodzonych jeszcze niedawno powszechnie na Kaszubach, dzisiaj natomiast kultywowanych fragmentarycznie bądź zachowanych tylko w niektórych wiejskich społecznościach na terenie Kaszub. Całość sztuki związana jest z rokiem liturgicznym, rokiem kościelnych świąt, które mają oczywiście swe powiązania z pogańskimi rytami agrarnymi. Człowiek wsi od zarania związany był z ziemią,  jej plonami, które były nie tylko  dla kaszubskiego gbùra (gospodarza) źródłem utrzymania. Po występie Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina pod kierownictwem Pani Marii Krośnickiej otrzymał gromkie brawa, wiele słów uznania oraz podziękowania od LGD nas goszczącej.

Wyjazd studyjny w terminie od 18 do 20 maja 2019 r. zorganizowano w ramach umowy przyznania pomocy Nr 00006-6936-UM1020008/18 operacji pn. „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub” o akronimie TKS KIK w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony