• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Wyniki nabórów nr 4/2018 i 5/2018

Zapraszamy do zapoznania się z listami operacji po ocenie dokonanej przez Radę LGD w ramach naborów:

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony