„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Wywiad w Radio Kaszëbë

Pani Barbara Rzeszewicz Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"  udzieliła w dniu 10.01.2018 r. wywiadu w Radio Kaszëbë w porannym paśmie "Dzień dobry Kaszuby".

Materiał video pobrano ze strony internetowej Radia Kaszëbë: http://radiokaszebe.pl/barbara-rzeszewicz-trzy-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony