• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

XIII Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy

Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Lini 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony