„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zapraszamy na Rajd Rowerowy do gminy Szemud!

Ostatni już organizowany przez nas Rajd Rowerowy! Tym razem zapraszamy do gminy Szemud - start 7 września o godz. 15.30 w Łebnie w kompleksie boisk sportowych (ul. Szkolna 1a). Szczegóły poniżej i w załącznikach.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony