„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zapraszamy na TRZECI Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" oraz Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zapraszają do Gminy Łęczyce w dniu 31.08.2019 r. na Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację "Rowerem po Kaszubskiej Drodze".

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony