• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "Akademia Umiejętności Animatora LGD"

Ostatnie dni na zgłoszenie uczestników cyklu szkoleń "Akademia Umiejętności Animatora LGD". W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w cyklu trzech trzydniowych warsztatów, wyjeździe studyjnym, seminariach, konkursie z nagrodami i wielu innych zaplanowanych działaniach.
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaplanowało bardzo atrakcyjne i merytoryczne zajęcia, o których więcej można przeczytać tutaj:
http://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Koszt udziału w tych warsztatach to jednorazowa opłata 300 zł. W zamian FAOW proponuje profesjonalnie przygotowany projekt, merytorycznych trenerów i wiele dodatkowych atrakcji.

Zostały ostatnie miejsca! Aby utworzyć grupę konieczne jest zgłoszenie co najmniej 16 osób. Projekt skierowany jest zarówno do LGD jak i współpracujących z nimi podmiotów. Termin przesyłania zgłoszeń mija 14 kwietnia 2018 r.
 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony