„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zaproszenie na XX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie Hanna Rocławska serdecznie zapraszają na XX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 26 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece w Gniewinie przy ul. Sportowej 1.

Program:

10:00 Otwarcie Turnieju

Konkurencje:

  • Produkt tradycyjny- śledzie marynowane w oleju
  • Tablica- „1918-2018 My Polacy”
  • Moda- „Otulona kwiatami”
  • Scenka kabaretowa

„Kagiewuszki kandydują”- program wyborczy na wesoło

  • Taneczna- „Taniec dowolny”

ok. 13:00 Podsumowanie turnieju, wręczenie nagród

Zakończenie

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony