„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zapytanie ofertowe z dnia 12-04-2021 r. dot. opracowania i wydania gry planszowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" otrzymało środki na realizację operacji w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach otrzymanych środków Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" planuje wydać grę planszową w ramach projektu pt.: Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan.

Dla prawidłowej realizacji operacji musimy przeprowadzić rozeznanie rynku i wybrać oferenta.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert do 21.04.2021 r. do godz. 12:00 na realizację usługi zgodnie z niżej załączonym zapytaniem ofertowym wypełniając formularz ofertowy.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony