„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zmiana LSR

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” poddaje konsultacjom propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.  Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami oraz wypełnienie dołączonego formularza i odesłanie go na adres biuro@kaszubskadroga.pl. Legenda: elementy usunięte zostały przekreślone, nowe zapisy wyróżniono na czerwono.

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony