• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Do pobrania

Dokumenty - okres programowania 2014-2020

Prosimy o zwarcanie uwagi na aktualne wersje dokumentów!!!

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony