„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Baza wiedzy

 

 

Film promocyjny LGD - 2012r.

 

Prospekty i ulotki informacyjne

 

Prospekty promocyjne

Lokalne pasje i inspiracje.
"Lokalne pasje i inspiracje" promuje pasje twórców mieszkających i tworzących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Folder w swej treści przybliża także regionalną kuchnię bazującą na tradycyjnej kuchni kaszubskiej. W prospekcie między innymi: kulinaria, sztuka, muzyka, rekreacja. Pozycja zawiera także kalendarium imprez kulturalno-sportowych obszaru LGD Kaszubska Droga na rok 2010.

 

W krainie kaszubskich dróg.
"W krainie kaszubskich dróg" zawarto krótka charakterystykę obszaru LGD „Kaszubska Droga”. Charakterystyka ta obejmuje walory geograficzne i krajobrazowe obszaru. Zamieszczone zdjęcia wskazują na wiele różnorodnych urokliwych miejsc obszaru. Dostępność różnorodnych zasobów obszaru jest gwarantem pewnego wypoczynku dla każdego turysty. Uwarunkowania geograficzno-krajoznawcze oraz dostępna baza sportowo-rekreacyjna dostarcza także możliwości do aktywnego wypoczynku, do czego zachęca zawartość publikacji. W opracowaniu znalazła się także lista adresowa bazy noclegowej obszaru LGD "Kaszubska Droga".

Mapniki

Smaki Kaszubskiej drogi

Sztuka z Kaszubskiej drogi

Strategia rozwoju turystyki

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony