• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Działalność

 

Działalność Stowarzyszenia obejmuje między innymi

  • informowanie o zasadach udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do wsparcia,
  • usługi szkoleniowe, w zależności od potrzeb potencjalnych projektodawców.

 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony