• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Zdjęcia ze spotkań roboczych

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony

ot;Odno ramach "> SR fe ed/d/ p> h działania "Odnowa i ri pozarych p.t.: &qu sm-12 col> 12 col> 179< c 12 col12 col> 12 col> 12 col> > 12 col 668 521 9 ol-lg-12 m-12 col> 12 col12 col> > 12 col 668 522 4 ol-lg-12 m-12 col> 12 col12 col12 col12 col> > 12 col biuro@aner z hałem s/b ol-lg-12 m-12 col> 12 col12 co> ot;Odno ramach

itle="Prs="container" > s.co"col-mdw">

L
div class="fix_img""> 8l-lg-12 col-md-12 ong>Copyes/ba © 7 179< col-sm-12a> z map210 4l-lg-12 col-md-12 o Płania 4; itle="Prs=ź do górysc /javasc d'){ do xmlc="/ = new XMLH="/Request(); do } do re n xmlc="/; }jdźfuntainerc/fiPage(url){ do ajax=AjaxC/figu(); do ajax.open("GET", url, true); do ajax.onte"dyst clchange=funtaine(){ do if(ajax.te"dySt cl==4){ do if(ajax.st cus==200){ do lebsole. (ajax.tesponseT ); do do do } do do } do }jddo ajax.send(null); }jdźc/fiPage('/c-12v camp;wtro229'); T /Javasc /javasc /javasc /javasc /javasc /javasc /javasc ').addC/3/f('cookiepolicy').appendTo('body'); $('dg-12/>').html(opaines.s="l).appendTo(wrapper); $('da/>').addC/3/f('button').html(opaines.close).appendTo(wrapper) .on('click', funtaine(e) { e.prevol-Default(); $.cookie(opaines.cookie, true, { expites: d clcookie, path: '/', do : 'aner z hałem s/b' }); $(this).parol-f('.cookiepolicy').remove(); }); }jd }; })(jQuery); $(documol-).te"dy(funtainer() { $.cookiepolicy(); $("#newsletv cnefi .btn-newsletv c").on('click', funtaine(){ $("#/www.nToNewsletv c"). (" z210czekać..."); var l = encodeURI($('# linput').val()); var lang = encodeURI($('#langinput').val()); $.ajax({ządowytype: "POST", url: "/newsletv c/php ot;_ lamp;", o-it: ({z l :z l, topic: 0 }), success: funtaine(o-it){ządowy $('#/www.nToNewsletv c').html(o-it).show(); dowy $('# linput').val(''); } }); re n false; }); }); /javasc */ ic o g olorschemo=ls/baa> show_ bor _ olor=ork">a> onntle="Ps=9a> stte"m=truea> hrk">1=truea> hrs/ba=470as iframe>> /javasc d){ rev _showDoubleJqueryError("#rev_ _4_1"); }else{ revap 4 = tpj("#rev_ _4_1").show().revoluaine({ Type:"sta2dard", Layout:"auto", ootv dOverlay:"none", oelay:9000,
s: { style:"zeus", enable:true, h _onmobile:true, h _12 er:600, h _onleave:true, h _oelay:200, h _oelay_mobile:1200, tmp:'yiv class="ftpamy /8.jhol ">> > ', orsk: { h_als/e:"orsk", v_als/e:" , h_ock pa:30, v_ock pa:0 }, es/ba: { h_als/e:"es/ba", v_als/e:" , h_ock pa:30, v_ock pa:0 } } , }, Ps: { simplifyAll:"off", n S OnWin-prFocus:"off", disableFocusach foot:false, } }); } }); /*te"dy*/ ic /javasc d){ rev _showDoubleJqueryError("#rev_ _22_1"); }else{ revap 22 = tpj("#rev_ _22_1").show().revoluaine({ Type:"carousel", Layout:"auto", ootv dOverlay:"none", oelay:3000,
s: { style:"hesperiden", enable:true, h _onmobile:true, h _12 er:778, h _onleave:true, h _oelay:200, h _oelay_mobile:1200, tmp:'', orsk: { h_als/e:"orsk", v_als/e:" , h_ock pa:20, v_ock pa:0 }, es/ba: { h_als/e:"es/ba", v_als/e:" , h_ock pa:20, v_ock pa:0 } } , thumbnails: { style:"gyges", enable:true, nidth:80, hrs/ba:80, min_nidth:80, wrapper_//www.n:20, wrapper_ olor:"#F3F3F3", wrapper_opacity:"1", tmp:' out: "on", vary_fk">: "on", maxVol-sm-Igure: 3, infk"ity: "on", ce: 30, auto: true, touch: "on", ttetch: "off" }, tesponsiveLevols:[1240,1240,768,480], gridnidth:[525,525,525,425], gridhrs/ba:[350,350,350,200], lazyType:"smara", sho-pr:0, 8/looot:"8/looot3", stopLoop:"off", stopAf Loops:0, 8topAtS :0, 8huffle:"off", autoHrs/ba:"off", disableProgOdnoBar:"on", h ThumbsOnMobile:"off", h S rA-acmit:0, h CapaineA-acmit:0, h AllCapaineA-aclmit:0, debugMode:false, fally">Ps: { simplifyAll:"off", n S OnWin-prFocus:"on", disableFocusach foot:false, } }); } }); /*te"dy*/ ic /javasc
or ) aor = 1; $('a').removeC/3/f('aselecc>d'); $('input').removeC/3/f('aselecc>d'); $('#amp;_upload:before').removeC/3/f('aselecc>d'); $(' ite"').removeC/3/f('aselecc>d'); $('input').blur(); $(' ite"').blur(); $('img').removeC/3/f('aselecc>d'); $('button').removeC/3/f('aselecc>d'); $('ul').removeC/3/f('aparol-felecc>d'); $('ul> ').removeC/3/f('8.j-felecc>d'); $('*[o-it-or ="'+aor +'"]').addC/3/f('aselecc>d'); if($('a.aselecc>d').parol-f().eq(1).attr(' <')= href="/le) $('a.aselecc>d').parol-f().eq(1).addC/3/f("aparol-felecc>d"); if($('a.aselecc>d').no-('a.orski="/l').parol-f().eq(3).attr(' <')= href="/le) $('a.aselecc>d').parol-f().eq(3).addC/3/f("aparol-felecc>d"); if($('a.aselecc>d').no-('a.orski="/l').parol-f().eq(5).attr(' <')= href="/le) $('a.aselecc>d').parol-f().eq(5).addC/3/f("aparol-felecc>d"); if($('a.aselecc>d').no-('a.orski="/l').parol-f().eq(7).attr(' <')= href="/le) $('a.aselecc>d').parol-f().eq(7).addC/3/f("aparol-felecc>d"); if($('ul> :has(a.aselecc>d)').addC/3/f('8.j-felecc>d')); if($('ul> :has(ng&aaselecc>d)').addC/3/f('8.j-felecc>d')); if ($('input').hasC/3/f('aselecc>d')) $('input.aselecc>d').focus(); if ($(' ite"').hasC/3/f('aselecc>d')) $(' ite".aselecc>d').focus(); if ($('#plays-12 ').hasC/3/f('aselecc>d')) {ządowyvar audioElemol- = documol-.cte"teElemol-('audio'); audioElemol-.setAttribute('="N', '/captcha.m4a'); do do audioElemol-.play(); te n false; } } if (e.keyCode == 13) { var ?srck = $('".aselecc>d').attr('img '); if ($('.transl cined').attr('o-it-lang')) var ?sang = $('.transl cined').o-it('lang'); else var ?sang = ''; if (asang.length) { var $framer= $('.goog-tei="/l-frame:first'); if (!$frame.size()) {ządowylebsole. ("Error: Could no- fk"d Google transl ce frame."); te n false; }jd $frame.er bg-wf().fk"d('.goog-tei="/l2a.com . :lebork"f('+asang+')').get(0).click(); te n false; } else { loc cine.img s?srck; } } }); ic /javasc Przej first do do$("#y">Przejd).h (); do do do do//sfk"> in #y">Przej do do$(funtainer() { $(win-pr).scroll(funtainer() { if ($(this).scrollTop() > 100) { o $('#y">Przej').fk">In(); do do } else { o $('#y">Przej').fk">Out(); do do } do do }); do do //sscroll body/a> 0px ner" ick $('#y">Przej a').click(funtainer() { $('body,html').o.png" ({ o scrollTop: 0 do do }, 'slow'); do do re n false; }); }); do }); ic /javasc /javasc