„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

I konkurs rozstrzygnięty

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" zakończyła I nabór wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Nabór trwał od 28.12.2009 r. do 18.01.2010 r. Beneficjenci uzyskali możliwość wnioskowania o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla 4 działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 leader:
  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nie wpłynął ani jeden wniosek.
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - wpłynął 1 wniosek.
  3. Odnowa i rozwój wsi - wpłynęły 4 wnioski.
  4. Małe projekty - wpłynęło 6 wniosków.
Rada LGD po pierwszej ocenie wniosków zakwalifikowała jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru operacji 10 wniosków.
 
Ostatecznie na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" dnia 16.02.2010r. po rozpatrzeniu odwołań wybrano wszystkie 11 projektów do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Niestety 3-ka z nich nie zmieściła się w limicie dostępnych środków finansowych.
 
W dniu 05.03.2010r. odbyło się, w związku z koniecznością wykonania uzupełnień wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, kolejne posiedzenie Rady LGD "Kaszubska Droga". W jego wyniku przyjęto następujące listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:
  1. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "małe projekty",
  2. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "małe projekty",
  3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw",
  4. Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi".
  5. Lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach LSR w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i rozwój wsi". 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony