• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rozstrzygnięcie konkursu dla działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz dla działania "Małe projekty"

Szanowni Państwo!
 
Dnia 7 grudnia 2011r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwałę w sprawie wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naborów ogłoszonych w czwartym kwartale 2011r. związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz dla działania "Małe projekty".
 
Lista projektów wybranych do dofinansowania (pliki w formacie pdf):
Lista projektów niewybranych do dofinansowania (pliki w formacie pdf):
  • dla działania "Odnowa i rozwój wsi": strona 1
  • dla działania "Małe projekty": strona 1, strona 2 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony