• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rostrzygnięcie konkursów

Szanowni Państwo!
 
Dnia 4 grudnia 2012r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwałę w sprawie wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naborów ogłoszonych 24.09.2012 związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty".
 
Lista projektów wybranych do dofinansowania (pliki w formacie jpg):
Lista projektów niewybranych do dofinansowania (pliki w formacie pdf):

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony