„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rozstrzygnięcie konkursu dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Szanowni Państwo!
 
Dnia 27 lipca 2012r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwałę w sprawie wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naborów ogłoszonych w drugim kwartale 2012r. związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
 
Lista projektów wybranych do dofinansowania (pliki w formacie jpg):
  • dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw": strona 1, strona 2, strona 3
  • dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej": strona 1
Lista projektów niewybranych do dofinansowania (pliki w formacie pdf):
  • dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw": strona 1, strona 2
  • dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej": strona 1 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony