„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Rozstrzygnięcie konkursu

Szanowni Państwo!
 
Dnia 8 stycznia 2013r. Rada LGD "Kaszubska Droga" podjęła uchwałę w sprawie wybrania i niewybrania do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naborów ogłoszonych 26 października 2012 roku, oznaczonych numerem N3/2012, związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
 
Lista projektów wybranych do dofinansowania (pliki w formacie jpg):
Lista projektów niewybranych do dofinansowania (pliki w formacie jpg):
  • dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej": strona 1
  • dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw": strona 1 

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony