• Misją Stowarzyszenia LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Laureaci Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej "Kaszubskie Szmaragdy" 2014

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga

Przejdź do góry strony